STUDIE: Hodnocení účinnosti 13 terapeutických diet u poruch autistického spektra

Na začátku listopadu mi v inboxu cinknul email od Julie Matthews s odkazem na její právě uveřejněnou studii. Někteří z vás vědí, že mám vystudovaný jeden z jejích programů. Juliino pojetí personalizovaného nutričního přístupu ke každému jednotlivci mám velmi ráda.

Naopak mě nepřestává udivovat vyhrocený názorový souboj mezi zastánci jednotlivých stravovacích směrů a přístupů, které hlásají své “jediné pravdy“. Nemyslím si, že existuje jeden návod pro všechny. Lidé nejsou kalibrovaní panáci, které pro tento svět nasekala výrobní linka jak Baťa cvičky.

O to více mě zaujalo unikátní porovnání nejen jednotlivých dietních přístupů, ale také srovnání efektivity zavedených dietních opatření s účinky nutraceutik a psychofarmakologické léčby.  

Že nemáte doma autistu, ani žádného neznáte?

To vůbec nevadí. Víte, v čem je výzkum zaměřený na lidi s PAS tak zajímavý? 

Autismus je heterogenní stav 2, který se u jednotlivců liší nejen rozdílnými kořenovými příčinami a faktory, ale také se pojí s rozmanitými přidruženými symptomy, poruchami a zdravotními potížemi jako jsou např. poruchy kognice, pozornosti, ADHD, úzkosti, agrese, gastrointestinální poruchy, mitochondriální dysfunkce, poruchy imunity, problémy se spánkem, záchvaty ad.

Každý nový výzkum zaměřený na PAS tudíž vrhá světlo na některou z dílčích oblastí lidského zdraví. Z těchto poznatků mohou profitovat i lidé s jednotlivými potížemi.

Překvapí vás, že dietní opatření předčila svým přínosem psychofarmaka?

Možná ne. Zároveň bych ráda, aby bylo jasné, že cílem tohoto článku není rozmanité přístupy k léčbě polarizovat. Jednotlivé terapeutické metody se dají velice efektivně kombinovat pro dosažení maximální pohody těch, kterých se týkají. 

Cílem je ukázat, že existují dietní opatření, která mohou být účinnou terapií při konkrétních potížích s minimem nežádoucích účinků.

Nezastírám, že mě osobně výsledky více než povzbudily. Já jsem se totiž se sporákem a krabičkami na jídlo neskamarádila zrovna dobrovolně. Ale sžily jsme se. A po letech sklízíme ovoce.

Opravdu totiž záleží na tom, co jíte. A říkám to já, která jsem se značnou část života živila tatrankami a ke zdravé stravě jsem konvertovala za mohutné deprese a vzdoru 🙂

Dietní zásahy jsou účinné

Tento průzkum vyzdvihl hodnotu terapeutických diet při řešení a zlepšování symptomů PAS, stejně jako dalších běžných komorbidních projevů. Diety si vedly nejlépe v těchto oblastech: pozornost, kognice, podrážděnost, zdraví, hyperaktivita, agresivita/rozrušení, úzkost, zácpa, průjem, jazyk/komunikace, ekzém/kožní problémy, stimming/zarputilost/stereotypičnost, senzorická citlivost, sociální interakce, porozumění, ad. 

Cílem těchto informací rozhodně není vnucovat pravidla stravování široké populaci a už vůbec ne tvrdit, že některé přirozeně se vyskytující složky v potravinách jsou problematické, či snad škodlivé v obecném smyslu. Tak to rozhodně není. Existuje však nízké procento těch, kterým mohou některé složky potravin způsobovat opravdu značné potíže, a to kvůli odlišnému biochemickému nastavení.

Pozn.: Níže najdete neoficiální překlad abstraktu uvedeného průzkumu a moje osobní poznámky (k soukromým účelům) ze dvou doprovodných přednášek vedených autory studie. Kompletní studii v originálním znění čtěte zde.

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI 13 TERAPEUTICKÝCH DIET U PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA – VÝSLEDKY CELONÁRODNÍHO PRŮZKUMU

Journal of Personalized Medicine, 2023, 13, 1448
Julie S. Matthews, College of Health Solutions, Arizona State University, Phoenix, AZ 85004, USA; James B. Adams, School of Engineering of Matter, Transport and Energy, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, USA

Abstrakt: Studie předkládá výsledky účinnosti 13 terapeutických diet u poruch autistického spektra od 818 účastníků celonárodního průzkumu, vč. benefitů, nežádoucích účinků a zlepšení příznaků. Průměrný celkový přínos dietních opatření činil 2,36 (0 = žádný přínos, 4 = veliký přínos), a byl tak významně vyšší než přínos nutraceutik (1,59/4,0) a psychofarmak (1,39/4,0) p < 0,001. Průměrné celkové nežádoucí účinky byly výrazně nižší než nežádoucí účinky psychofarmak (0,10 vs. 0,93, p < 0,001) a podobné jako u nutraceutik (0,16). Závažnost autismu se v průběhu času mírně snížila u respondentů, kteří dietu dodržovali vs. mírně vzrostla u těch, kteří dietu nedrželi. (p < 0,001). Zdravá dieta (Healthy Diet) a Feingoldova dieta byly dvě nejlépe hodnocené terapeutické diety z pohledu celkového přínosu; ketogenní dieta měla nejlepší výsledky u devíti symptomů (třebaže měla méně účastníků); a GFCF (bezlepková a bezkaseinová) dieta se umístila mezi nejlepšími z hlediska celkového zlepšení symptomů. Bylo hlášeno, že různé diety ovlivňují různé symptomy, což naznačuje, že projevy jednotlivce by mohly sloužit jako vodítko k výběru nejúčinnějšího typu diety, či jejich kombinace. Výsledky ukazují, že terapeutické diety mohou být bezpečnou a efektivní intervencí ke zlepšení některých projevů spjatých s PAS s minimem nežádoucích účinků. Doporučujeme terapeutické diety s obsahem zdravých potravin a vyloučení potravin problematických. Léčebné diety jsou levnou terapií, kterou doporučujeme ke zvážení všem lidem s PAS.


Tato observační průřezová studie měla 818 účastníků se širokým věkovým záběrem (mladší 3 let až starší 60 let)
»  z toho 332 respondentů bylo bez dietních opatření
»  486 dodržovalo některou z terapeutických diet (či jejich kombinaci)

»  více než polovina účastníků byly děti do 12 let,
»  19% bylo mezi 13–18 lety,
»  25% respondentů bylo dospělých (starších 18 let),

»  75% skupiny tvořili muži, 25% ženy,
» 
zahrnuto bylo 13 typů dietních režimů, (diety, které aplikovalo méně než 20 účastníků průzkumu, byly vyřazeny)


Zahrnuté dietní režimy vyřazovaly určité skupiny potravin. Jednalo se jak o alergeny na individuální bázi, tak potraviny bohaté na konkrétní složky jako jsou sacharidy, salicyláty, chemická aditiva, barviva, konzervanty, cukr apod.

Níže jsou dietní režimy seřazeny podle popularity, čili podle toho, které diety účastníci studie volili nejčastěji. (Pozn. zde je vidět, že popularita volby neodráží účinnost, ukazuje pouze preference respondentů. Diety, které se umístily mezi nejúčinnějšími, jsou označeny barevně.)

GFCF = dieta bez lepku a kaseinu
Healthy diet = dieta s vysokým příjmem ovoce, zeleniny a bílkovin, omezující jídla nazývaná jako junk food (nezdravé potraviny s nízkým obsahem živin a vysokým kalorickým indexem). 
Casein-Free Diet = dieta vyřazující mléčnou bílkovinu kasein
Gluten-Free Diet = bezlepková dieta
Low Sugar Diet = dieta zaměřená na nízký celkový příjem cukru
Food Avoidance, observation = vyřazení problematických potravin na základě pozorování
Feingoldova dieta = dieta bez úmělých aditiv, barviv, příchutí a konzervantů + nízký příjem salycilátů (přirozeně se vyskytujících fenolických složek nacházejících se např. v bobulích, jablcích, hroznech, kečupu, mandlích, medu, koření, bylinách)
Soy-Free Diet = dieta bez sóji
Food Avoidance, IgG/IgE = vyřazení potravin na základě testů IgG, IgE protilátek
Corn-Free Diet = dieta bez kukuřice
Specific Carbohydrate Diet = specifická sacharidová dieta (SCD) = vyřazení disacharidů a škrobů (bez obilovin)
Ketogenic Diet = ketogenní dieta = vysoký příjem bílkovin a tuků, nízký příjem sacharidů
Paleo dieta = vyloučení obilovin, luštěnin, mléčných produktů, cukru, průmyslově zpracovaných olejů

Diety jako je GAPS, dieta s nízkým příjmem oxalátů či dieta s omezením biogenních aminů nemohly být do výzkumu zahrnuty kvůli nízkému počtu účastníků. (Tyto diety nejsou tolik rozšířené, čili ze statistického hlediska bylo nutné je vyřadit).

Výsledky

Dietní intervence se ukázaly být nejúčinnější v těchto oblastech (v sestupném pořadí):
pozornost,
kognice,
podrážděnost,
zdraví,
hyperaktivita,
agresivita/agitovanost 
úzkost,
zácpa,
průjem,
jazyk/komunikace,
ekzém/kožní problémy,
stimming/zarputilost/stereotypičnost,
senzorická citlivost,
sociální interakce a porozumění,
usínání,
spánek,
reflux/zvracení,
deprese,
netečnost,
OCD,
sebepoškozování,
záchvaty,
tiky. 

Zlepšení symptomů napříč všemi 13 dietami.

(Zajímá-li Vás, které diety se ukázaly jako nejlepší u jednotlivých symptomů, přejděte na konec článku ke kapitole TOP 5).

↓↓↓ Níže jsou diety seřazené podle rozsahu své účinnosti vč. znázornění míry nežádoucích účinků:

↓↓↓ Níže žebříček čistého přínosu („net benefit“), tzn. že celkový přínos diet byl pokrácen o nežádoucí účinky.

Nejlépe hodnocené diety u konkrétních projevů

Ketogenní dieta se ukázala jako nejúčinnější pro 9 symptomů, zároveň však měla největší výskyt nežádoucích účinků, (což je důvod, který ji v kategorii „net benefit“ posunul na spodní příčku). Tento výsledek naznačuje, že nemusí individuálně vyhovovat každému jedinci. Feingoldova dieta se umístila nejlépe u 6 symptomů, velmi dobře si vedla i v dalších oblastech + neměla nežádoucí účinky.

Ketogenní dieta, nejlepší výsledky u těchto symptomů:

 • Pozornost
 • Kognice
 • Úzkost
 • Jazyk / komunikace
 • Sociální interakce a porozumění
 • Zácpa
 • Záchvaty (křeče)
 • Letargie (netečnost)
 • Deprese

Feingoldova dieta, nejlepší výsledky u těchto symptomů:

 • Hyperaktivita
 • Podrážděnost
 • Agrese
 • Senzorická citlivost
 • Usínání
 • Spánek (bez probouzení)

Autorka studie Julie Matthews upozorňuje, že skvělé výsledky výše uvedených diet v dané oblasti neznamenají, že by tato konkrétní dieta byla tou jedinou, která při uvedených symptomech pomůže každému. Při nastavování individuálního dietního opatření se vždy vyplatí vybírat mezi dietami, které se umístily v horní pětce (TOP 5) u konkrétních symptomů, které se daného člověka týkají (najdete v poslední kapitole článku).

GFCF (dieta bez lepku a kaseinu):

 • nejlepší výsledek pro: stimming / zarputilost / stereotypičnost
 • druhá nejlepší u:
  • Kognice
  • Jazyk / komunikace
  • Průjem
  • Sociální interakce a porozumění
  • Senzorická citlivost

Healthy DietEliminace potravin na základě pozorování:

 • nejlepší výsledky co se týče celkového zdraví.

Dieta na základě testů IgG, IgE protilátek (přecitlivělosti a alergie):

 • druhé místo v celkových výsledcích s nulovými vedlejšími účinky (spolu s Feingoldovou dietou)
 • nejlepší výsledky: ekzém / kožní problémy
 • druhá nejlepší dieta při refluxu / zvracení

Paleo dieta, nejlepší výsledky pro:

 • Tiky
 • Sebepoškozování
 • OCD (obsedantně kompulzivní porucha)

SCD se umístila jako třetí nejlepší pro:

 • úzkosti
 • sociální interakce
 • stimming

Dieta bez kukuřice se ukázala jako:

 • nejlepší při průjmu,
 • druhá nejlepší při zácpě

Dieta s nízkým obsahem cukru je:

 • druhá nejlepší dieta pro hyperaktivitu a agresi
 • třetí nejlepší při podrážděnosti

Bezlepkovábezmléčná dieta si nevedly tak dobře, jako když jsou dodržovány společně.

Dieta bez sóji se umístila mezi pěti nejlepšími dietami u záchvatů.

Nejúčinnější diety pro celkové zdraví

 • Healthy diet (24%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (24%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (20%)
 • GFCF (20%)
 • Feingoldova dieta (19%)

TOP 5
Nejúčinnější diety pro konkrétní symptomy (dle abecedy)

Agresivita / Agitovanost (motorický neklid, rozrušení)

 • Feingoldova dieta (34%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (23%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (21%)
 • Ketogenní dieta (19%)
 • GFCF (17%)

Deprese

 • Ketogenní dieta (14%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (11%)
 • Paleo dieta (10%)
 • Healthy diet (8%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (6%)

Ekzém / kožní problémy

 • Eliminace potravin za základě testů IgG/IgE protilátek (22%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (22%)
 • GFCF (20%)
 • Ketogenní dieta (14%)
 • Bezmléčná dieta (13%)

Hyperaktivita

 • Feingoldova dieta (45%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (43%)
 • GFCF (22%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (18%)
 • Ketogení dieta (14%)

Jazyk / komunikace

 • Ketogenní dieta (29%)
 • GFCF (25%)
 • Bezlepková dieta (15%)
 • Feingoldova dieta (14%)
 • SCD (14%)

Kognice

 • Ketogenní dieta (38%)
 • GFCF (29%)
 • Feingoldova dieta (28%)
 • SCD (22%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (18%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (18%)

Letargie/Netečnost

 • Ketogenní dieta (19%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (10%)
 • Paleo dieta (10%)
 • Healthy dieta (5%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (5%)

OCD (obsedantně kompulzivní porucha)

 • Paleo dieta (10%)
 • Ketogenní dieta (10%)
 • Feingoldova dieta (7%)
 • Eliminace potravin za základě testů IgG/IgE protilátek (6%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (6%)

Podrážděnost

 • Feingoldova dieta (38%)
 • Ketogenní dieta (29%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (23%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (23%)
 • GFCF (20%)

Pozornost

 • Ketogenní dieta (43%)
 • Feingoldova dieta (37%)
 • GFCF (31%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (25%)
 • SCD (24%)

Průjem

 • Dieta bez kukuřice (26%)
 • GFCF (22%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (21%)
 • SCD (19%)
 • Bezlepková dieta (18%)

Reflux / zvracení

 • Eliminace potravin za základě pozorování (16%)
 • Eliminace potravin za základě testů IgG/IgE protilátek (13%)
 • Paleo dieta (10%)
 • Ketogenní dieta (10%)
 • GFCF (9%)

Sebepoškozování

 • Paleo dieta (10%)
 • Ketogenní dieta (10%)
 • Feingoldova dieta (8%)
 • GFCF (7%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (5%)

Senzorická citlivost

 • Feingoldova dieta (22%)
 • GFCF (19%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (17%)
 • Paleo dieta (14%)
 • Eliminace potravin za základě testů IgG/IgE protilátek (13%)

Sociální interakce a porozumění

 • Ketogenní dieta (29%)
 • GFCF (22%)
 • SCD (14%)
 • Feingoldova dieta (12%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (11%)

Spánek (bez probouzení)

 • Feingoldova dieta (15%)
 • Ketogenní dieta (14%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (11%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (10%)
 • GFCF (10%)

Stimming / zarputilost / stereotypie

 • GFCF (19%)
 • Ketogenní dieta (19%)
 • SCD (14%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (13%)
 • Feingoldova dieta (11%)

Tiky

 • Paleo dieta (10%)
 • GFCF (6%)
 • Eliminace potravin za základě testů IgG/IgE protilátek (4%)
 • Bezmléčná dieta (4%)
 • Feingoldova dieta (3%)

Usínání

 • Feingoldova dieta (19%)
 • Ketogenní dieta (19%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (11%)
 • GFCF (11%)
 • Eliminace potravin za základě pozorování (11%)

Úzkost

 • Ketogenní dieta (33%)
 • Feingoldova dieta (28%)
 • SCD (19%)
 • Dieta s nízkým obsahem cukru (18%)
 • Eliminace potravin na základě pozorování (16%)

Zácpa

 • Ketogenní dieta (24%)
 • Dieta bez kukuřice (22%)
 • GFCF (19%)
 • Paleo dieta (19%)
 • Healthy diet (17%)

Záchvaty (křeče)

 • Ketogenní dieta (19%)
 • Paleo dieta (5%)
 • SCD (3%)
 • GFCF (2%)
 • Dieta bez kukuřice (2%)

ZDROJE:

1 Matthews, J.S.; Adams, J.B. Ratings of the Effectiveness of 13 Therapeutic Diets
for Autism Spectrum Disorder: Results of a National Survey
. J. Pers. Med. 2023, 13(10), 1448
2 Masi, A. et. al. An Overview of Autism Spectrum Disorder, Heterogeneity and Treatment Options. Neuroscience Bulletin 2017 Apr; 33(2): 183–193.

Komentáře