Zánět, jeho vliv na mozek a pozitivní vliv luteolinu a quercetinu

Světově známý specialista na mastocyty a profesor imunologie Theoharis C. Theoharides při zkoumání selektivní sekrece cytokinů a dalších prozánětlivých molekul produkovaných mastocyty (žírnými buňkami) poukázal na poškozování bariér mezi střevem, krevním řečištěm a mozkem (gut-blood-brain barriers), což přispívá k rozvoji mozkového zánětu (brain inflammation). 1

Články a výzkum Dr. Theoharidese zabývající se vlivem mediátorů zánětu na mozek, mě velice zaujaly. Synovo podivné chování a hyperaktivní mánie v přímé souvislosti s dietními chybami mě totiž doháněly k zoufalství.

ZÁNĚTY A JEJICH VLIV NA CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU

Infekční akutní zánět mozku způsobený viry či bakteriemi (encefalitida, meningitida) je obecně velmi vážné onemocnění vyžadující hospitalizaci. O čem se však příliš nemluví, je fakt, že mírný zánět mozku mohou způsobit i neinfekční chronická zánětlivá onemocnění v těle, např. chronická bolest kloubů, autoimunitní nemoci, propustné střevo, střevní záněty a dokonce střevní mikrobiom. 2

Látky produkované mikrobiomem, cytokiny a další molekuly imunitních reakcí, které přestoupí do krevního řečiště, dokáží projít hematoencefalickou bariérou (blood-brain barrier) a ovlivnit fungování centrální nervové soustavy.3 

V takovém případě může docházet k narušení kognitivních funkcí, rozvoji mozkové mlhy, deprese, úzkosti, ADHD, PAS či neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění. 4,5

Mozková mlha (brain fog) je charakterizována souborem příznaků jako snížená kognice, neschopnost soustředění a multitasking, ztráta krátkodobé i dlouhodobé paměti a je typická např. pro celiaky, lidi trpící mastocytózou či poruchami funkce žírných buněk, chronickým únavovým syndromem, fibromyalgií, autisty ad.

Mozkovou mlhu mohou způsobovat molekuly uvolňované ze žírných buněk vč. histaminu (hlavního mediátoru alergické reakce), které zapříčiní fokální zánět mozku (focal brain inflammation).

Jsou-li žírné buňky aktivovány, začnou vylučovat celou řadu mediátorů (histamin, serotonin, kininy, leukotrieny, prostaglandiny, chemokiny, cytokiny ad.), které se podílí na zánětu nervové soustavy (neuroinflammation) zejména pak na rozvoji autismu. 6

Zvýšenou hladinu histaminu v mozku způsobují látky aktivující mozkové mastocyty, vysokohistaminové potraviny, histamin produkovaný střevními bakteriemi a nadužívání antihistaminik blokujících vazbu histaminu na H1 receptory (kdy dojde k posunu vazby na receptory H3).

Určité množství histaminu v mozku je důležité pro bdělost, učení a motivaci, příliš mnoho histaminu však vede k opačnému efektu (tzv. vypnutí), mozkové mlze a také narušuje hematoencefalickou bariéru. 6

VLIV NA CHOVÁNÍ U DĚTÍ

Malé děti s akutním i chronickým zánětem jsou k ovlivnění vývoje nervové soustavy mnohem náchylnější. Imunitní a nervový systém se vyvíjí ze stejné kmenové buňky. 7

Souvislost mezi alergickým zánětem, potravinovou alergií, střevní dysbiózou, atopickým ekzémem a neurovývojovými poruchami jako jsou opožděný psychomotorický vývoj, vývoj řeči, dysfázie, poruchy pozornosti, ADHD, PAS, ale i hyperaktivita, impulzivita, nepozornost není vůbec náhodná!

Největší počet žírných buněk se v mozku nachází v oblasti diencephalonu (mezimozku), který je zodpovědný za chování, a největší koncentrace neurotensinových receptorů je v Brocově centru zodpovědného za řeč. 8

Základem je proto snažit se zánět co nejvíce snížit. Žírné buňky jsou součástí imunitního systému a v případě nebezpečí spustí reakci za účelem obrany organismu. Ke stejnému ději však může docházet i v případě, kdy tělu primárně žádné nebezpečí nehrozí. Nejčastějším případem je alergie. Mastocyty mohou být dále aktivovány i řadou „nealergických“ spouštěčů, mezi které se řadí chemické látky ve stravě i prostředí, stresinfekce (virové, bakteriální, plísňové). V extrémním případě se spouštěčem může stát i celá řada dalších dráždičů vč. léků, parfémů, hormonů.

Pilíři jsou proto kvalitní strava (pokud možno domácí bez zbytečných syntetických látek, barviv a konzervantů),
péče o trávicí ústrojí,
dostatek spánku
a snížení toxické zátěže z prostředí, ale i z čistících a pracích prostředků na minimum.
Bez toho se neobejdete!

Níže uvedená fakta se týkají doplňků stravy, které mohou pomoci, ale samy o sobě nikoho nespasí.

FLAVONOIDY

Jak mohou flavonoidy (či bioflavonoidy), rostlinné sekundární metabolity nacházející se v ovoci, zelenině, bylinkách, některých fazolích, čaji, víně atd. souviset s naším tématem? Jejich příjem má na lidský organismus účinek antivirový, protizánětlivý, protirakovinný a antialergický. 9

Flavonoidů bylo už odhaleno více než 7000 a dělí se do 6 tříd. Ukazuje se, že některé mohou účinně působit v prevenci chorob majících původ v oxidačním poškození biologických struktur. 10

Neznamená to však, že všechny bioflavonoidy jsou pro lidský organismus prospěšné. Při výběru přípravku je vždy nutné znát ZDROJ a ČISTOTU preparátu. Dr. Theoharides varuje před přípravky s prostým názvem „bioflavonoidy“, „citrusové“ či „sójové flavonoidy“ a „pycnogenol“. 11

Dosáhnout dostatečného příjmu flavonoidů pouhou stravou za účelem zdravotního efektu je s ohledem na jejich obsah v potravinách velmi těžké. Abyste do sebe dostali 300 mg quercetinu, museli byste sníst 1 kg syrové cibule! 12

NeuroProtek

NeuroProtek je kombinace přírodních flavonoidů luteolinu (z heřmánku), quercetinu a rutinu (z japonského jerlínu) v olivovém oleji poskládaná tak, aby poskytla maximální antioxidační, protizánětlivý, antialergický a neuroprotektivní efekt. Účinnost je podložena vědeckým výzkumem s dosažením velmi nadějných výsledků u autistů.

Aktivované žírné buňky produkují mediátory zánětu, oxidační stres a neurotoxiny. Ty narušují ochranné bariéry (střevní i hematoencefalickou) a vedou k zánětu mozku. Uvolňovaný neurotensin pak opět stimuluje mastocyty k dalšímu uvolňování mediátorů.

NeuroProtek za pomoci quercetinu stabilizuje mastocyty, brání poškozování střeva díky rutinu a luteolin pak působí v mozku. U myší dokázal luteolin zlepšit paměť a potlačit chování autistického typu. 6

Zobrazení komplexního působení jednotlivých látek v kruhu najdete na obrázku. 13

Dr. Theoharides vyzkoušel přípravek u autistických dětí ve věku 4-14 let, které nereagovaly na jiná léčebná opatření. Diagnóza poruch autistického spektra (PAS) se až nápadně často vyskytuje s dalšími symptomy (jako jsou oxidační stres, zánět mozku, poruchy trávicího traktu). Pro děti s PAS jsou také typické zvýšené hladiny neurotensinu, stejně jako se u nich často objevují alergické příznaky (s negativními alergo testy) vyvolané aktivací mastocytů nealergickými spouštěči. 14

Po 4 měsících se dostavily následující výsledky: u 75% dětí došlo ke zlepšení trávicích a alergických obtíží, u 50% se zlepšil oční kontakt a pozornost, u 25% se zlepšila sociální interakce a u 10% došlo k obnovení řeči. 15 Přestože se jedná o nekontrolovanou otevřenou studii, tak výrazné procentuální zlepšení právě v případě trávení a alergie mě osobně přesvědčilo k jeho pořízení.

Cena přípravku je pro Evropana dost vysoká. V USA se pohybuje okolo 40 USD (za balení o 60 tobolkách), v EU jsem ho pořídila za 56 EUR z eshopu Mandimart.co.uk (před Brexitem). Cena byla s ohledem na tehdejší měnový kurz téměř dvojnásobná. Po vyzkoušení jsme proto další balení zakoupili při příležitostné cestě přímo v USA přes e-shop výrobce. (Pokud máte někoho, kdo by vám mohl přípravek z USA přivézt, je to určitě nejlevnější řešení). Dávkuje se na hmotnost: 1 tobolka na 10 kg váhy. Pro malé dítě se tato investice vyplatí. Pro dospělého je to celkem horentní suma. Navíc k zaručení efektu je třeba brát přípravek alespoň 3 měsíce. Kapsle jsou gelové, dobře se polykají. Případně je možné tobolku propíchnout a vymáčknout obsah dítěti do pusy či jídla. 13

EDIT 20.11.2021: Pátrala jsem dále, ale jiný přípravek s luteolinem se mi najít nepodařilo. Luteolin nabízí i firma Swanson (dostupný dokonce v ČR), bohužel výrobce není ochoten/schopen poskytnout informace o zdroji účinné látky. Jednala jsem opakovaně přímo s mateřskou společností, i s evropským zastoupením. Přestože komunikace je ze strany firmy vždy zprvu vstřícná, jakmile dojde na poskytnutí informací o zdroji, ze kterého své přípravky derivují, přestanou komunikovat.

Nicméně není třeba házet flintu do žita. I samotný quercetin se ukazuje být velmi přínosný.

Quercetin

Patří mezi nejprozkoumanější flavonoidy. Jeho přínos u zánětu spočívá v inhibici sekrece žírných buněk. 16

Podle nejnovější studie má neuroprotektivní léčba quercetinem potenciál prevence, zlepšení či alespoň oddálení dětských neurologických onemocnění jako jsou autismus, ADHD či nádory CNS. 17

Jak vybrat zdroj quercetinu?

Vyhneme-li se zdrojům z citrusů, sóji a blíže nespecifikovaným „bioflavonoidům“, (jak již bylo zmíněno výše), zjistíme, že nejčastěji je quercetin v komerčních přípravcích vyráběn z těchto rostlin: 

Sophora japonica (= Styphnolobium japonicum, Japanese Pagodatree, Jerlín japonský)
Dimorphandra mollis (= Fava d’anta)
Vicia faba (= Faba/Fava bean, broad bean, Bob obecný) – tento zdroj je nebezpečný pro nositele deficitu G6PD (glukózo-6-fosfát dehydrogenázy), u kterých konzumace vyvolává akutní hemolýzu (rozpad červených krvinek). Jedná se celosvětově o nejčastější enzymatický defekt a člověk o něm nemusí vědět. Jedním z klinických projevů tohoto deficitu může být novorozenecká žloutenka.

Forma a množství

Protože je quercetin velmi špatně vstřebatelný (asi 10%), 6 výrobci ho často kombinují s dalšími účinnými látkami či vitamíny, za účelem zvýšení účinnosti. Citlivým jedincům, nejen alergikům a hitařům, bych však doporučila volit přípravek s co nejjednodušším složením. Dostaví-li se nežádoucí reakce, snadněji se dopátráte příčiny.

Za optimální účinnou dávku pro dospělého je považováno množství 500-1000 mg aglykonu 18,27 (tzn. „obyčejného“ nevázaného quercetinu). Ten seženete obvykle ve formě anhydrátu, či dihydrátu. Anhydrát quercetinu je považován za čistší formu, jelikož obsahuje procentuálně nižší množství vody než forma dihydrátu. 19

Kromě aglykonů, naleznete na trhu i další „vylepšené“ formy quercetinu:
QU995 = forma anhydrátu označující se za „nejčistší quercetin na světě“ se svými 99,5%.
QB3C = patentovaný komplex zvyšující biologickou dostupnost QU995 přidanými vitamíny B3 a C. Poměr je 0,02 vit. B3 a cca 2,5 vit. C na 1 díl quercetinu. QB3C byl testovaný na vojácích americké armády jako žvýkačky Q-Force. 20
Isoquercetin = quercetin glukosid, jedna z forem přírodně se vyskytujícího quercetinu, 3-5x vyšší biodostupnost. Tudíž stačí nižší dávka (100-150 mg odpovídá 500 mg aglykonu). 21,22 
EMIQ = enzymaticky modifikovaný isoquercitrin, navázaný na glykosidy, rozpustný ve vodě, až 17x vyšší biodostupnost. 23
Quercetin phytosome = quercetin navázaný na fosfolipid (slunečnicový lecitin). Údajně 20x vyšší biodostupnost než u aglykonu. 24

Údaje o vyšší biodostupnosti jsem čerpala ze studií, nikoliv z údajů uvedených výrobci na obalech produktů, (tam uvádí většinou vyšší). Zvýšené vstřebatelnosti lze dosáhnout také tak, že si formu aglykonu vysypete z kapsle a smícháte ve lžičce např. olivového oleje. 25 V takovém případě si však množství (typicky 500 mg) raději rozdělte v průběhu dne, protože tím účinnost navýšíte.

quercetin v oleji

Pro dospělého se za obecně bezpečný denní příjem považuje max. 1000 mg quercetinu (jako doplňku stravy, zpravidla aglykonu) po dobu nejdéle 12 týdnů (pro vyšší dávky a delší dobu užívání nejsou data).

Před užíváním quercetinu se vždy nejprve poraďte se svým lékařem. Quercetin se sice ukazuje jako bezpečný a téměř bez vedlejších účinků, je však třeba dbát opatrnosti při souběžném užívání s léky. Quercetin může ovlivňovat vstřebávání léčiv metabolizovaných za účasti cytochromu P450 v játrech a tím zvyšovat či snižovat jejich účinnost (např. antibiotika, léky na ředění krve, antikoncepce a mnoho dalších). 26,27

Minimálně by měl být dodržován několikahodinový odstup. Užívání také není ověřeno u těhotných a kojících žen. 2

EDIT 17.07.2023 Studie o účincích quercetinu sleduji již několik let a tato látka mě nepřestává fascinovat. Přestože objednávání z iHerb není žádná věda a funguje perfektně, vadilo mi, že všechny níže uvedené přípravky obsahují přídatné látky, plniva, nebo nevhodný zdroj. Po roce tvrdé práce vám proto představuji quercetin, který je ČISTÝ a vyrobený v ČR.

PUZZLE MEDSPure Quercetin, 60 kapslí.
Zdroj: Sophora japonica.
Quercetin dihydrát, 300 mg v jedné kapsli. 
Bez mléka, bez lepku, bez sóji. Bez plnidel, přídatných a protispékavých látek. Vegan.

Pure Quercetin Puzzle Meds

___

Všechny informace o níže uvedených přípravcích jsou získány na základě veřejně dostupných vědeckých zdrojů a vlastních zkušeností. V žádném z případů se nejedná o formu spolupráce, ani propagace.

Zdroj, ze kterého jsou jednotlivé formy quercetinu získávány, jsem ověřila přímo u výrobce. Ne u všech je zdroj uvedený či dohledatelný. Píši zde o přípravcích, které jsem osobně vyzkoušela na vlastní náklady. Všechny objednané z iHerb (viz odkazy níže), kde mě vyšly výrazně levněji, protože u malých zásilek se do června roku 2021 neplatilo DPH a celní poplatky. 29 

1. 7. 2021 došlo při dovozu zásilek do EU ke změně a DPH a celní řízení se týká všech zásilek. iHerb prodává zboží v režimu IOSS – ceny produktů jsou tedy navýšeny o DPH a expresní zasilatelská služba Vás zastoupí v celním řízení. Vy se tak nemusíte o nic starat. Platí to pro objednávky do výše 150 EUR. 30

I přes navýšení cen se zde spousta produktů stále vyplatí objednat. S trochou šikovnosti lze zakoupit produkty, které jsou kvalitnější a levnější než alternativa pořízená na našem trhu. 

quercetin 

THORNE RESEARCH Quercetin Phytosome, 60 kapslí
Zdroj: Sophora japonica
Quercetin phytosome – 250 mg v 1 kapsli (dle výrobce 20x vyšší vstřebatelnost).
Přídatné látky: leucin, mikrokrystalická celulóza, oxid křemičitý.

ECLECTIC INSTITUTE – Nettle Quercetin, 90 kapslí
Zdroj: Sophora japonica.
Quercetin dihydrát. 175 mg v jedné kapsli. S extraktem z kopřivy, která má výrazné antialergické účinky. 

NATURAL FACTORS Bioactive Quercetin EMIQ, 60 kapslí
Zdroj: Sophora japonica 
Enzymaticky modifikovaný Isoquercitrin (EMIQ) – kapsle obsahuje 50 mg quercetinu (dle výrobce 40x vyšší vstřebatelnost) a vit. C ve formě calcium ascorbátu.
Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza, stearát hořečnatý.

MRM – Quercetin 500 mg, 60 kapslí
Zdroj: Dimorphandra mollis
QU995 anhydrát.

JARROW FORMULAS – Quercetin, 500 mg, 100 kapslí
Zdroj: Sophora japonica.
Quercetin anhydrát.
Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza, stearát hořečnatý, oxid křemičitý.

SOLARAY – Quercetin, 500 mg, 90 kapslí
Zdroj: Fava been (může představovat riziko pro nositele deficitu G6PD).
Quercetin dihydrát.
Přídatné látky: oxid křemičitý, kyselina stearová a celulóza.

LIFE EXTENSION – Bio-Quercetin, 30 kapslí
POZOR! ZMĚNA SLOŽENÍ!
Výrobek nově obsahuje vlákninu ze semen Pískavice, což představuje riziko křížené alergické reakce pro alergiky na arašíd či luštěniny.
Zdroj: Sophora japonica
Quercetin phytosome – (10 mg quercetinu s vyšší vstřebatelností).
Přídatné látky: mikrokrystalická celulóza, stearát hořečnatý, slunečnicový lecitin, oxid křemičitý, slunečnicový olej.


Použité zdroje:

1 Theoharis C. Theoharides – Professor of Immunology at Cell, Molecular & Developmental Biology, MS in Pharmacology & Drug Development, Graduate School of Biomedical Sciences. https://gsbs.tufts.edu/facultyResearch/faculty/theoharides-theoharis [vid. 05.03.2021]

2 https://thefnc.com/research/do-you-have-brain-inflammation/ [vid. 10.03.2021]

3 Logsdon, A. F., Erickson, M. A., Rhea, E. M., Salameh, T. S., Banks, W. A. Gut reactions: How the blood-brain barrier connects the microbiome and the brain. Experimental Biology and Medicine, 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29169241/ [vid. 05.01.2021]

4 Martin, C. R., Osadchiy, V., Kalani, A., Mayer, E. A. The Brain-Gut-Microbiome Axis. Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6047317/ [vid. 05.01.2021]

5 https://www.integrativepsychiatry.net/health-condition/brain-inflammation/ [vid. 06.01.2021]

6 Theoharides, T. C., Stewart J. M., Hatziagelaki, E., Kolaitis, G. Brain “fog,” inflammation and obesity: key aspects of neuropsychiatric disorders improved by luteolin. Frontiers in Neuroscience, 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4490655/#!po=15.8537 [vid. 05.01.2021]

7 https://denikn.cz/116129/deti-se-zavaznou-reakci-na-ockovani-pribyva-jde-o-vzacne-pripady-ale-nesmime-se-tvarit-ze-neexistuji-rika-lekarka/ [vid. 06.01.2021]

8 Theoharides, T. C., Asadi, S., Patel, A. B. Focal brain inflammation and autism. Journal of Neuroinflammation, 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626551/ [vid. 05.01.2021]

9 https://www.news-medical.net/health/What-are-Flavonoids.aspx [vid. 10.03.2021]

10 Thilakarathna, S. H., Rupasinghe, H. P. Flavonoid Bioavailability and Attempts for Bioavailability Enhancement. Nutrients, 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3798909/ [vid. 10.03.2021]

11 https://algonot.com/product/neuroprotek/ [vid. 11.09.2019]

12 https://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92217.aspx [vid. 10.03.2021]

13 https://www.mastcellmaster.com/dietary-supplements/NeuroProtek-Frequently-Asked-Questions-Pg-2.pdf [vid. 10.03.2021]

14 Angelidou, A., Francis, K., Vasiadi, M., Alysandratos, K.-D., Zhang, B., Theoharides, A., Lykouras, L., Sideri, K., Kalogeromitros, D., Theoharides, T. C. Neurotensin is increased in serum of young children with autistic disorder. Journal of Neuroinflammation, 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20731814/ [vid. 05.01.2021]

15 Theoharides, T. C., Asadi, S., Panagiotidou, S. A case series of a luteolin formulation (NeuroProtek®) in children with autism spectrum disorders. International Journal of Immunopathology and pharmacology, 2012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22697063/ [vid. 05.01.2021]

16 Shaik, Y. B., Castellani, M. L., Perrella, A., Conti, F., Salini, V., Tete, S., Madhappan, B., Vecchiet, J., De Lutiis, M. A., Caraffa, A., Cerulli, G. Role of quercetin (a natural herbal compound) in allergy and inflammation. Journal of biological regulators and homeostatic agents, 2006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18187018/ [vid. 08.01.2021]

17 Alvarez-Arellano, L., Salazar-García, M., Corona, J. C. Neuroprotective Effects of Quercetin in Pediatric Neurological Diseases. Molecules, 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33260783/ [vid. 08.01.2021]

18 https://patents.justia.com/patent/8574619  [vid. 10.03.2021]

19 https://supplementsinreview.com/brand/qu995/ [vid. 10.03.2021]

20 https://www.businesswire.com/news/home/20110203006895/en/Quercegen-Pharmaceuticals-LLC-Obtains-FDA-GRAS-Notified-Status-for-Its-QU995%E2%84%A2-Quercetin-with-Purity-Greater-Than-99.5 [vid. 10.03.2021]

21 Appleton, J. Evaluating the Bioavailability of Isoquercetin. Natural Medicine Journal, 2010. https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-01/evaluating-bioavailability-isoquercetin [vid. 10.03.2021]

22 http://www.isoquercetin.net/ [vid. 10.03.2021]

23 Akiko Kohara, A., Machida, M., Setoguchi, Y., Ito, R., Sugitani, M., Maruki-Uchida, H., Inagaki, H., Ito, T., Omi, N., Takemasa, T. Enzymatically modified isoquercitrin supplementation intensifies plantaris muscle fiber hypertrophy in functionally overloaded mice. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5581924/ [vid. 10.03.2021]

24 Riva, A., Ronchi, M., Petrangolini, G., Bosisio, S., Allegrini, P. Improved Oral Absorption of Quercetin from Quercetin Phytosome®, a New Delivery System Based on Food Grade Lecithin. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6418071/ [vid. 10.03.2021]

25 Rich, G. T., Buchweitz, M., Winterbone, M. S., Kroon, P. A., Wilde, P. J. Towards an Understanding of the Low Bioavailability of Quercetin: A Study of Its Interaction with Intestinal Lipids. Nutrients, 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28165426/ [vid. 10.03.2021]

26 https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/quercetin-uses-and-risks [vid. 12.03.2021]

27 Andres, S., Pevny, S., Ziegenhagen, R., Bakhiya, N., Bernd Schäfer, B., Hirsch-Ernst, K. I., Lampen, A. Safety Aspects of the Use of Quercetin as a Dietary Supplement. Molecular Nutrition and Food Research, 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29127724/ [vid. 10.03.2021]

28 https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-294/quercetin [vid. 12.03.2021]

29 https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/online-nakupy-zahranicni-e-shop-celni-rizeni-platba-dph-clo.A200129_071927_viteze_frp [vid. 14.03.2021]

30 https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Od-%C2%B01.-7.-2021-se-v%C3%BDrazn%C4%9B-m%C4%9Bn%C3%AD-podm%C3%ADnky-pro-dovoz-z%C3%A1silek-do-22-EUR-.aspx
[vid. 23.09.2021]

Komentáře