Mateřské mléko a histamin

Před časem jsem narazila na diskusi, ve které maminky řešily, zda histamin přechází do mateřského mléka, či nikoliv. Protože počet záporných odpovědí byl celkem vysoký, rozhodla jsem se napsat tento článek. Samotnou mě tohle téma dost zajímalo, protože jsem nejednou přemýšlela nad tím, zda jsem syna ve skutečnosti kojením spíše netrápila. Mateřské mléko je důležité a má pro dítě naprosto neoddiskutovatelné výhody. Přesto jsem si v minulosti často lámala hlavu nad tím, proč u nás nadělalo takovou paseku.

Biogenní aminy a mateřské mléko

Biogenní aminy (BA) jsou nízkomolekulární organické dusíkaté sloučeniny, které mají svou nezastupitelnou roli v řadě fyziologických funkcí organismu, zároveň však mohou (v případě konzumace potravin s jejich vysokou koncentrací) působit toxicky.

Studií, které se soustřeďovaly na vztah biogenních aminů a mateřského mléka je poskrovnu. Některé BA mají v MM svou nezastupitelnou funkci a jejich pozitivní vliv je již vědě znám. Dále však informace trochu pokulhávají. O obsahu dalších biogenních aminů – např. o roli histaminu, tyraminu a kadaverinu se toho však mnoho neví.

Na začátku mého průzkumu ohledně histaminu a mateřského mléka stál článek, ve kterém se tvrdí, že podle jisté jihoafrické studie má vysoký obsah histaminu v mateřském mléce za následek zvýšenou senzitivitu kojeného dítěte vůči potravinovým alergenům. Výsledky relevantního výzkumu na toto téma se mi však nepodařilo dohledat.

Nicméně existuje několik málo studií, které se zabývaly vztahem biogenních aminů a mateřského mléka.

Co již bylo odhaleno?

Biogenní aminy do mateřského mléka PRONIKAJÍ. Pro novorozence je tak právě mateřské mléko (MM) jejich primárním zdrojem.

Přítomnost tzv. polyaminů (biogenních aminů putrescinu, sperminu a spermidinu) v mateřském mléce byla prokázána několika studiemi. Právě tyto zmíněné polyaminy jsou pro dítě velmi důležité, jelikož jsou nezbytné pro vývoj střev a imunitního systému. Dokonce je prokázáno, že mateřské mléko u matek předčasně narozených dětí obsahuje mnohem vyšší hladiny těchto BA.

Další studie zabývající se hladinami polyaminů v MM v návazanosti na konzumovanou stravu prokázala, že jejich obsah přímo souvisí s jídelníčkem kojící matky. Zvýšený příjem biogenních aminů v potravě má za následek jejich zvýšený obsah v mateřském mléce.

Jak se to má s histaminem?

Že histamin není mezi biogenními aminy výjimkou a do mateřského mléka přechází, bylo prokázáno studií, která monitorovala matky se zánětem prsu. Cílem bylo zjistit případné změny v hladině biogenních aminů.

Výsledky byly zajímavé. Zatímco u zdravých žen, byl histamin obsažen pouze v jednom vzorku mléka, u žen se zánětem byl histamin prokázán v 93% vzorků. U nemocných žen došlo také k navýšení hladiny běžně se vyskytujícího spermidinu, sperminu a putrescinu. V jednom případě se objevil v mléce také tyramin.

 

histamin v mateřském mléce

© 2016 Perez et al., Mastitis Modifies the Biogenic Amines Profile in Human Milk, with Significant Changes in the Presence of Histamine, Putrescine and Spermine

V mléce zdravých žen byly hlavními obsaženými biogenními aminy již zmíněné polyaminy spermidin (u všech vzorků), putrescin (92,5 %) a spermin (72,5 %).

Předpokladem vysoké koncentrace histaminu ve vzorcích mléka žen s mastitidou byl probíhající zánět, jelikož histamin je účinným mediátorem vrozených imunologických procesů při průniku patogenu do organismu. Uvolněním ze žírných buněk tak startuje zánětlivou a alergickou reakci vč. anafylaktické. Je-li jeho hladina v těle matky vysoká, pronikne přirozeně i do mateřského mléka.

Závěrem lze tedy říci, že je-li žena zdravá a její vlastní metabolismus histaminu je v pořádku, pak se nebude histamin v jejím mateřském mléce vyskytovat.

Pokud však u kojící ženy probíhá chronický či akutní zánět, alergie nebo trpí autoimunitním onemocněním, případně konzumuje-li vysoké množství na histamin bohatých potravin, které tělo není schopno nárazově odbourat, pak histamin v mateřském mléce obsažen bude. 

Více informací: Jak na histaminovou intoleranci u dětí?

Vlastní zkušenost: Dlouho jsem přemýšlela, kolik problémů měla v našem případě na svědomí „pouhá“ alergie a zda v tom nehrál roli právě i samotný histamin. Odpověď zní – ano. Jsem alergička a měsíce, kdy jsem kojila a synovy problémy sílily, přesně kopírovaly vzestup sezony mých pylových alergií. Kojila jsem výlučně 5 měsíců, ale nakonec jsme museli přejít na umělou formuli na bázi aminokyselin. Přestože došlo k vymizení alergických projevů jako je krev a hlen ve stolici, záhy jsme začali s příkrmy a byť jsme dodržovali striktně antialergickou stravu, koliky se zhoršovaly. Důvodem byly vysokohistaminové potraviny. Na HIT se bohužel přišlo až v synových 1,5 letech.

Zdroje:

Polyamines in human breast milk for preterm and term infants, Plaza-Zamora J, Sabater-Molina M, Rodríguez-Palmero M, Rivero M, Bosch V, Nadal JM, Zamora S, Larqué E. (2013)

Polyamine levels in breast milk are associated with mothers‘ dietary intake and are higher in preterm than full-term human milk and formulas; M. Atiya Ali, B. Strandvik, K.-G. Sabel, C. Palme Kilander, R. Strömberg, A. Yngve (2013)

Mastitis Modifies the Biogenic Amines Profile in Human Milk, with Significant Changes in the Presence of Histamine, Putrescine and Spermine; Perez M, Ladero V, Redruello B, del Rio B, Fernandez L, Rodriguez JM, et al. (2016)

 

Komentáře
  • POTRAVINOVÁ ALERGIE KOJENCŮ

    Jednou z příčin bolavého bříška může být alergie. Zjistěte, co je dobré vědět, už když si nesete dítě z porodnice.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Nejste na to sami! Přidejte se k nám na FB :-)